Sweden/Redigera/Rondeller

From Wazeopedia

< Sweden‎ | Redigera

Revision as of 15:28, 5 December 2015 by Avozetta (talk | contribs) (note about transfer to wikipedia)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Denna sida är nu under granskning inför flytten till nya Wazeopedia. Gör inga ändringar innan du tagit upp ärendet på det Svenska forumet, https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=1521

← Svenska huvudsidan (Sweden)

← Redigera

Rondeller eller cirkulationsplatser, är speciella vägsegment i Waze. När en förare närmar sig en rondell syns en särskild ikon med instruktioner om vilken avfart i rondellen som man ska ta. En manuellt skapad cirkulär väg kommer inte att automatiskt bli en rondell i navigeringen.

Vad är en rondell och vad är inte en rondell

De flesta länder i Europa använder sig regelbundet av rondeller i korsningar. Finns det en skyltad rondell ska denna korsning göras som rondell i Waze. Det finns även exempel där rondeller inte ska läggas in.

Detta är inte en rondell
Beskrivning Bild
En väg som avslutas med en vändslinga bör ritas in som en återvändsgränd, dvs. inget speciellt. Strörre vändslingor kan ritas in men inte som en rondell. Jct cul-de-sac island ex.png

Skapa en rondell av en korsning

För att underlätta trafikflödet bygger man ibland rondeller istället för vanliga korsningar. Detta avsnitt behandlar hur man gör en rondell av en befintlig korsning.

Vi börjar med situationen på bilden nedan. Här behöver en rondell skapas:

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination


Denna situation är ganska enkel eftersom alla segment är på plats och de är dessutom anslutna till varandra genom en korsning.

Roundabout 02.png
Flytta först korsningspunkten till mitten av rondellen. Det är enkelt; markera själva korsningspunkten och dra den till mitten av rondellen där den ska vara.
Roundabout 03.png
Det bör se ut så här:
Roundabout 05.png
De två nedersta segmenten kopplas bort från korsningen och sammanfogas till en väg där du ser att vägen ska vara enligt satellitbilden i bakgrunden. Gör sedan en ny väg mellan rondellen och vägen nedanför.

Om du tittar noga på satellitbilden ser du att rondellen faktiskt har fyra anslutningar. Därför lägger vi till en väg även till höger för framtida bruk. Detta gör också att föraren får mer exakta instruktioner om vid vilken utfart som avses. Syns den lilla oanvända utfarten i verkligheten så räknas den som en utfart.

När korsningen är klar, markerar du korsningspunkten i mitten. Välj sedan "Tillåt alla svängar/Allow all turns" till vänster i editorn.

När detta är gjort sparar du det du gjort genom att trycka på spara.


Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
För muspekaren över + ikonen i verktygsfältet och klicka Rondell. Du kan också använda genvägar på tangentbordet, i detta fall bokstaven o.
Roundabout 06.png
Muspekaren kommer att ändra form till ett plustecken + för att indikera att du använder funktionen för att skapa en rondell. Flytta muspekaren till mitten på rondellen (korsningspunkten). Klicka en gång och för sedan muspekaren i valfri riktning ut från centrum. En orange cirkel kommer att skapas och kommer att öka eller minska i storlek beroende på hur långt från centrum du för muspekaren. Siffrorna i mitten anger diametern i antal meter på rondellen.
Roundabout 07.png
Klicka en gång när du är nöjd med storleken på rondellen. Vad som händer nu är att karteditorn skapar nya enkelriktade vägsegment mellan varje anslutande väg till rondellen. Vägsegmenten inne i rondellen samt korsningspunkten tas bort. Tillåtna svängar in och ut ur rondellen skapas automatiskt. Den nya rondellen och anslutande vägar har färgen orange då den ännu inte är sparad.

WARNING: Any segments completely within the roundabout area WILL BE DELETED.

Roundabout 08.png
Just as with drawing new roads, the segments of the roundabout which were created in the last step must be confirmed in order for them to appear on the map in the Waze app. That is, each segment needs the country, state (where applicable), and city. Please see the Updating details to confirm the road section for details on this process. In Waze, we do NOT name roundabout segments. These segments remain unnamed using the "No Name" checkbox for street name. If the roundabout is a named circle, then a landmark filling the center area may be added to show the name.

When the process is complete and the Save button has been clicked on one last time, this is how the new roundabout looks:

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination


For further reference, please watch this video on roundabout creation.

Oval and very large shapes

If an oval or elliptical roundabout is required, hold down the Shift key. At this time only oval roundabouts along the North/South or East/West axis can be created. If an alternate shape or axis is desired, create a circular roundabout that is close to the correct shape and adjust the geometry nodes manually.

Note that roundabouts above about 100m diameter cannot be created because of the danger of erasing all roads in the center could accidentally wipe out an entire city of roads. If a larger diameter is required, use the same steps described above to alter the shape by adjusting the nodes as required.

Improving manually drawn roundabouts

FixRAB-01.png
A well-meaning editor probably just didn't know how to create a new roundabout, so it was created by hand manually setting the segments as close to rounded as possible. The real problem is that Waze will not navigate these segments like a roundabout. This section of roadway will produce "turn right and then turn right" if you went straight through. This is not what the driver will expect:

A proper roundabout will tell you to "enter the roundabout and take the first exit" when going straight through, so we need to fix this "fake" roundabout.

FixRAB-02.png
The first step is to select and delete all the segments that make up the circle connecting the roads leading into the roundabout. That can be done individually or as a group.
FixRAB-03.png
Next, extend the segments deeper into the center of the roundabout area. They need to end inside the final diameter of the roundabout, otherwise they will not be linked automatically during the final step of creating the roundabout. During this step be sure to center the roadway segments from the middle of their respective roads. Unless the actual road has a significant divider between the incoming and outgoing lanes on a road, avoid creating two separate one-way roads leading into and out of the roundabout. This creates some visual confusion and may change the instruction type given by the routing server. See Below. (It is better to use single two-way roads when connecting to the roundabout.) Press Save to ensure there are no errors before going to the next step.
FixRAB-04.png
Now select Roundabout from the + menu, or hit O on the keyboard. The cursor turns into a small cross. Click and hold the left mouse button at the center of the roundabout area and extend outward until you reach the proper diameter. When the diameter is correct, release the mouse button to create the new roundabout.

If the visual map layer does not show a new roundabout that exists today, use the GPS tracking layer to estimate where the center of the roundabout is located.

FixRAB-06.png
After saving you will notice the roundabout is red. This indicates you have not yet confirmed the roundabout road segments. To do that select the roundabout segments and ensure the country, and state are selected. Also set the city or mark it as no city. For the road name, leave that blank as no road name to allow the routing server to operate properly. If the roundabout is named it will not route as expected. Alternately you can create a landmark at the center of the roundabout and name it as desired.

After confirming the individual roundabout road segments, there is now a properly-formed roundabout which will give the correct routing instructions:

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Note that you should not create a roundabout with only one segment. Roundabouts should be intersected by two or more road segments. Reviewing the Junction Style Guide for information on creating a loop or just dead-end.

If when creating your roundabout you do not cross any road segments, the roundabout cannot be created. There must be at least one road segment crossing the roundabout when you release the mouse button to create it.

Creating a roundabout from nothing

Draw all of the road segments that will lead to the roundabout and ensure they extend into the center of the roundabout area. Use the visual map to align the roads. From there, create the roundabout just as is described in the two sections above.

Note that there must be at least one road leading inside the area of the roundabout being created, otherwise no roundabout will be created when you use that option.

Adjusting geometry

When a segment of a roundabout is selected, the geometry nodes (black squares) will appear. Each of these squares can be moved by dragging them with the mouse to align better with the visual map or the GPS traces.

When initially creating a roundabout, it is possible to create an oval or elliptical shape by holding the Shift key when stretching the diameter before it is created. At this time only oval roundabouts along the North/South or East/West axis can be created. If an alternate shape is desired, adjust the geometry nodes as described above.

Road Type

It is possible to have multiple types of roads (Streets, Primary Streets, Minor Highway, etc.) meeting at a roundabout.

To minimize inefficient routing, we need to be careful with what type we assign to the Roundabout itself. We want to minimize any penalty going from connected roads, but we also do not want to make the Roundabout too "attractive" where we encourage routing through it when unnecessary.

Since a Roundabout is not a Limited Access Interchange, we ignore any Freeway segments in this discussion. The road types we are interested in are, in order from highest to lowest, Major Highway, Minor Highway, Primary Street, Street. We will consider Service Road, Private Road, and Parking Lot Road the same as Street for now.

To determine what road type to use for the Roundabout:

 1. Identify the two connected segments with the HIGHEST type
  1. If a road is split into two one-way road segments, count the pair of one-way roads as a single segment in this count.
  2. The two connected segments with the highest type may have the same type or different types.
  3. If a ramp connects to the Roundabout, use the road type to which that ramp connects.
 2. Pick the LOWEST type of those two segments.


Roundabout Road Type Guide
Description Top 2
(RndAbt Type)
Image
A Street and a Primary Street cross at a Roundabout so we have two Street segments connected and two Primary Street segments connected. Primary Street, Primary Street RdAbt PrPr.png
Three Street segments and one Primary Street segment meet. Primary Street, Street RdAbt PrSt.png
One Street segment and three Primary Street segments meet. Primary Street, Primary Street RdAbt PrPr3.png
A Minor Highway and a Major Highway cross so we have two segments of each type. Major Highway, Major Highway RdAbt MjMj.png
One minor Highway segment and three Major Highway segments meet. Major Highway, Major Highway RdAbt MjMj3.png
A Major Highway, two Primary Streets, and one Street segment meet. (The Major Highway can be thought to start/end at the Roundabout.) Major Highway, Primary Street RdAbt MjPr.png
A Major Highway, a Minor Highway, and two Primary Street segments meet. (If we used Primary Street, routing would be penalized going from the Minor Highway to the Major Highway.) Major Highway, Minor Highway RdAbt MjMn.png
Two Streets, a Primary Street and a Major Highway segment meet at a Roundabout. Major Highway, Primary Street RdAbt MjPr2.png

Entrance and exit road segments

RdAbt-NoDivRd.png

The road segments leading into and out of a roundabout are generally drawn as simple two-way roads connected perpendicular (90 degrees) to the roundabout circle itself. This makes it easier on the user to visualize the map into reality by not having the incoming lanes appear separately on the map and only see the exits. The client app will tell the driver to take the second exit, so this way the driver can see on the map how far away that is in the roundabout from where they are now.

In some cases the incoming and exit road segments may be so far away from each other that it would be better to have them split into two separate one-way segments.

Understanding navigation instructions

This section will answer 2 main questions:

 • What is a normal vs. a non-normal roundabout?
 • When will I get a ‘turn right’ / ‘continue straight’ instruction vs. a ‘take the X exit’ instruction?


A non-normal roundabout:

 • Will give you a ‘take the X exit’ (with arrows around it) instruction.
 • Has 5 or more nodes (Ex. Each segment of a split road connects at its own node.)
 • Has irregularly placed nodes (this will be covered in the examples.)

A normal roundabout:

 • Will give you a ‘turn right', 'turn left’ or ‘continue straight’ instruction.
 • Has up to 4 nodes, and a central node.
 • All nodes are aligned within "normal" range of the entry point.

A roundabout can be both normal and non-normal at the same time depending on your entrance node.
Some examples will help explain:

 • For the sake of simplicity, let’s look at a roundabout with three exits.
 • The angle of the segment approaching the node does not matter, it can be similar to any of the segments below, or anywhere in between.

Roundabout 2.jpgRoundabout 3.jpg

 • Each time you approach a roundabout from one of the three nodes, an imaginary X-Y axis is drawn: (1) with the origin at the central node and (2) aligned to the entrance node.
 • Coming from node #1, this is how we see the roundabout:
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination


 • Both exits 2 and 3 are within the normal range (90°±15° & 180°±15°).


 • Both exits will get an instruction to ‘turn right’ or ‘continue straight’.


 • Coming from node #3, this is how we see the roundabout:
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination


 • Both exits 1 and 2 are not within the ‘normal’ range – both will get a ‘take the X exit’.


 • Note: even if one of these exits was within normal range, the roundabout itself will be ‘non-normal’ and all exits will get the ‘take the X exit’ prompt. The entire roundabout must be normal.


Junctions

The information on this topic is coming soon.

Moving junctions

Allow/Disallow connections

(Re)Moving a road from a roundabout

The information on this topic is coming soon.
Back to Map Editing