User:Moweez/Verbeter je vaardigheden

From Wazeopedia
This page contains changes which are not marked for translation.

BeNeLux


This new page is currently undergoing modifications. The information and guidance is currently considered accurate enough to be followed now. This content is open to changes from anyone during construction. If you would like to make changes or have questions, please send a private message to this user.


Veelgemaakte fouten: Verbeter je vaardigheden!
De Engelse versie komt hier

Inleiding

Als je het advies hebt gekregen om deze pagina te lezen, dan wil een andere editor je helpen om je vaardigheden in de Waze Map Editor (WME) te verbeteren. Je edits zijn ondertussen misschien al aangepast of verwijderd. Dat kan vervelend zijn, vooral als je er veel tijd en energie in gestoken hebt. Besef echter dat iedereen zijn best doet om de kaart te verbeteren en zo goed mogelijk te houden! Iedere Waze-editor doet wel eens aanpassingen die bij nader inzien niet compleet zijn of fouten bevatten. Dat is niet erg; alle editors zijn ooit zelf begonnen en hebben het editen met vallen en opstaan geleerd.

Door de jaren heen zijn afspraken gemaakt om de kaart op een zodanige manier te bewerken, dat het de navigatie het meest ten goede komt. Dit betekent dat de kaart niet altijd precies de werkelijke situatie weergeeft, om de navigatiesoftware beter te kunnen sturen. De afspraken hieromtrent kunnen per land verschillen, omdat er overal andere regels gelden. Ook in de BeNeLux hebben we specifieke regels.

Dit artikel is geen volledige handleiding, maar geeft - aan de hand van onderwerpen die voor minder ervaren editors vaak onduidelijk zijn - korte samenvattingen met links naar de uitgebreidere info. Als het goed is heb je een link gekregen waarmee je naar de uitleg springt die over jouw bewerking gaat.

Het kan intimiderend zijn om de hele lijst in één keer door te lezen. Raak niet in paniek! Er wordt echt niet verwacht dat je meteen alles goed doet. Begin gewoon. Dat kun je het beste doen door je eerst de kaartbewerking eigen te maken waarvoor je deze link hebt gekregen. En maak vooral gebruik van de Community, die je graag met raad en daad zal bijstaan.

Waze is geen kaart, maar een navigatiesysteem

Veel beginnende editors proberen de kaart van Waze perfect te maken: ze splitsen rijbanen bij een rotonde, voegen fiets- en wandelpaden toe, maken heel vloeiende bochten in wegen en heel gedetailleerde places. Waze is echter geen topografische kaart, maar een navigatiessyteem dat je op de snelste/beste manier op je bestemming wil brengen. Houd de Waze-kaart dus simpel: hoe minder details, hoe duidelijker de kaart, hoe minder data er verbruikt wordt, hoe sneller Waze kan rekenen, en hoe makkelijker de kaart is te onderhouden.

Waze heeft een aantal vuistregels opgesteld om je te helpen. Daarover gaan we het hier hebben.


Foute kaartbewerkingen zijn onvermijdelijk

Iedereen die met Waze rijdt, kan zonder enige kennis, praktijkervaring of test, beginnen met het bewerken van de kaart. Waze accepteert daarmee het risico dat mensen aanpassingen doen die misschien logisch lijken, maar toch tot ongewenste resultaten leiden. De Waze-gemeenschap is erg enthousiast en actief, dus zo’n fout valt meestal snel op. Een meer ervaren Wazer zal die dan corrigeren. Zie dat niet als kritiek, maar als een aansporing om meer over het editen in Waze te leren.
Foute bewerkingen zijn vaak het gevolg van verkeerd begrepen principes, en omvatten zowel functionele fouten als onbegrepen afspraken. Slechts één "fout" kun je als echte fout zien: niet communiceren {link}.

Zorg dat je bereikbaar bent!

De grootste fout bij het bewerken van de kaart is onbereikbaar zijn voor andere editors! Als andere editors zien dat je kaartbewerkingen ongewenst zijn, of als ze niet begrijpen waarom je bepaalde bewerkingen hebt gedaan, zullen zij proberen je te bereiken. Op die manier willen ze de kaart goed houden en tegelijkertijd iedereen helpen om een betere editor te worden. Als je niet bereikbaar bent, kunnen andere editors alleen maar gissen naar jouw bedoelingen en zullen ze snel de ongewenste bewerkingen naar eigen inzicht aanpassen.
Zorg er in ieder geval voor dat je de e-mails van Waze kunt ontvangen. Dat betekent dat het mailadres dat je aan Waze opgeeft geldig moet zijn en dat je de mailbox ook regelmatig controleert. Check of mails van waze.com, met name van het forum (alpha@waze.com) niet in je spam- of junk-mail terecht komen. Stel eventueel een filter in en/of maak een aparte folder. Pas zo nodig de Waze instellingen voor jouw account aan. Zie verder het onderdeel [Communicatie en informatie].

Communicatie en informatie

Hoe kom je in contact met Waze? Waar vind je meer informatie? Waar kun je terecht met je vragen? De lokale “champs” dragen de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de community in de BeNeLux. Neem gerust met één (of meerdere) van hen contact op.

Forum

Het forum van het land waarin je edit, is een goed startpunt. Daar kun je vragen stellen, lees je veel recente informatie en ontmoet je andere editors. Log in met de loginnaam en het wachtwoord dat je voor de Waze app en de Waze Map Editor (WME) gebruikt. In het forum kun je ook gebruik maken van een mailbox. Berichten worden Private Messages (PM) genoemd. Als iemand je een bericht stuurt vanaf het forum, dan krijg je een e-mail met als onderwerp: “New private message from a Waze community member has arrived to your forum inbox [Do not reply]”. Hoe je deze kunt lezen en beantwoorden, en hoe je kunt inloggen op het forum, kun je hier lezen.

Chat

Tijdens het bewerken van de kaart kun je direct om hulp vragen in de WME chat (Engelse uitleg). Bedenk wel dat 1000 mensen ook 1000 meningen hebben, dus voor belangrijke zaken kun je het beste een ervaren editor benaderen. De chat werkt niet altijd goed, daarom hebben we ook andere communicatieplatforms, zoals Hangouts© en Slack© . Daarin kun je interactief allerlei dingen bespreken. Voor Hangouts moet je wel een Google-account hebben en Hangouts installeren. Omdat ook Hangouts nadelen heeft is er naar een alternatief gezocht in de vorm van Slack©, wat gemakkelijker toegankelijk en overzichtelijker is.

Wiki

Je kunt veel informatie vinden in de Waze-Wiki van jouw land. Omdat de landen van de BeNeLux zich ook binnen Waze hebben verenigd is er één Wiki voor alle drie de landen. Hierin staan de afspraken die gelden in Belgie, Nederland en Luxemburg.
Het voordeel van Wiki pagina’s is dat iedereen mee kan helpen om de pagina’s mee up-to-date te houden. Het nadeel is dat ze verouderen en het lastig is om ze bij te houden. Op dit moment zijn we bezig om de Wiki duidelijker en toegankelijker te maken, zodat het ook makkelijker te onderhouden is.
Onderaan de pagina zie je de datum waarop een pagina voor het laatst is bijgewerkt. Als richtlijn kun je aanhouden dat pagina's die langer dan een half jaar geleden zijn bijgewerkt waarschijnlijk verouderde informatie bevatten. Vraag eventueel na of de info de je wil gebruiken nog up-to-date is. Als er vertalingen beschikbaar zijn, kun je de taal waarin je een pagina wil lezen bovenaan wijzigen.
Een handige pagina om mee te beginnen is de BeNeLux Quick-Start.

De basisprincipes van Waze

Veel misverstanden ontstaan doordat de fundamentele principes van Waze niet altijd (meteen) duidelijk zijn.

Gebruikersvriendelijkheid

Waze biedt bestuurders een navigatiesysteem op basis van een kaart die gemakkelijk te volgen is op een klein scherm, met ondersteuning van duidelijke en begrijpelijke verbale instructies op de momenten dat dat nodig is. Waze richt zich op de algemene gemeenschap die met motorvoertuigen rijdt.
Waze is NIET bedoeld voor wandelaars, fietsers, openbaar of taxi vervoer, persoonlijke favoriete plekken, historische spoorwegen of verboden sluiproutes.

Eenvoud

Omdat we de kaart zo simpel en effectief mogelijk willen houden, laten we veel dingen uit de kaart weg, tenzij ze belangrijk zijn bij het navigeren (als oriëntatiepunt bijv.). Dit principe wordt ook wel KISS genoemd: Keep it stupidly simple. De kaart bevat dus in principe alleen de wegen waar je met een (“gewone”) auto of motor mag rijden. Plaatsen worden toegevoegd als ze belangrijk zijn bij de oriëntatie tijdens het rijden, of als het handige bestemmingen zijn (zoals een supermarkt). Andere bewerkingen worden ten sterkste afgeraden. Ze maken de kaart onduidelijk, creëren verwarrende instructies en vragen veel meer onderhoud. Twijfel je of je iets wel of niet moet toevoegen, bespreek het dan met een van de lokale Area Managers of de Regio Manager van het gebied.

Voorzichtigheid

Alle onderdelen van de kaart bevatten informatie, zoals de gemiddelde snelheid, die gebruikt wordt bij het optimaliseren van de route. Wees dus terughoudend met het verwijderen van segmenten, want dan verwijder je ook alle informatie die daarbij is opgeslagen! Je kunt beter bestaande segmenten hergebruiken dan oude verwijderen en nieuwe aanmaken. Bedenk ook dat als je iets ziet wat jou vreemd overkomt, dit bewust zo kan zijn ingetekend om de navigatie het beste te laten werken. Aan de andere kant, als je iets ziet waar een editor met een hoog level bij staat, hoeft dat nog niet te betekenen dat die het goed heeft gedaan. Iedereen kan wel eens iets vergeten of zich vergissen. Ook kunnen richtlijnen in de loop van de tijd wijzigen. Ook hier geldt: overleggen is beter dan fouten herstellen.


Veel voorkomende functionele problemen

Verkeerde of onvolledige gegevens kunnen de navigatie negatief beïnvloeden en zelfs verhinderen. We noemen dit functionele fouten. Deze moeten zo snel mogelijk worden hersteld. Als jouw bewerking een functionele fout bevatte, heeft de editor die dat ontdekt heeft deze mogelijk al hersteld. Het kan intimiderend zijn om de hele lijst in één keer door te lezen. Wees gerust, er wordt echt niet verwacht dat je meteen alles goed doet. Begin gewoon. Dat kun je het beste doen door je eerst de kaartbewerking eigen te maken waarvoor je deze link hebt gekregen.
Dit artikel bevat ook een lijst van bewerkingen die over het algemeen veilig en gemakkelijk zijn voor beginnende editors. ToDoItem.png ToDo: link toevoegenOnbenoemde wegen

Voorbeeld van een "onbenoemde weg"
De onbenoemde weg is gecorrigeerd
.

Zolang een segment geen plaats- of straatnaam heeft (of geen vinkje voor "geen plaats" of "geen straat"), zie je in de editor een rode gloed er om heen. Dat komt omdat de weg nog niet is benoemd:

 1. De weg is tijdens het rijden ontstaan door de asfalteerfunctie in de Waze app.
 2. Een editor heeft een weg ingetekend in WME, maar is vergeten om deze te benoemen.

Zolang de wegen niet benoemd zijn, worden ze niet gebruikt in de navigatie. Je kunt ze benoemen via de knop "edit" linksboven in WME. Mocht je de plaats- of straatnaam niet weten, zet dan een vinkje/kruisje er achter.

Verwijder ook niet zomaar onbenoemde wegen! De weg is niet voor niets toegevoegd. Als de weg een verbetering is van de kaart, vul dan zo mogelijk de gegevens aan en check de instructies op de kruispunten. Vraag anders de maker van de weg om uitleg. Die vind je links in het menu als je de straat selecteert.

Meer informatie vind je in de Wiki bij Nieuwe straten aanleggen.

Richtingspijlen

Als je een segment selecteert, lichten daar pijlen op in de kleuren groen, rood of oranje. Groen is toegestaan, rood niet. Bij een oranje pijl zijn restricties (Engels) ingesteld, bijvoorbeeld voor tijden of soorten verkeer.

Onjuist: Een editor is vergeten de richtingspijlen te controleren bij de kruising, wat een dramatisch effect zal hebben op de routing: als je van A naar B bent gereden, kun je geen kant meer op, dus zal Waze je daar niet meer langs sturen.
Correct: Zo staan de pijlen goed ingesteld:je mag niet linksaf, maar wel rechtsaf.

Bij het aanleggen van nieuwe wegen blijven de pijlen vaak op rood staan, omdat de wegen in eerste instantie éénrichting zijn. Als je ze daarna tweerichting maakt, dan gaat Waze er niet vanuit dat je zomaar de aangrenzende straat mag inrijden. Je moet dus altijd de pijlen van en naar het betreffende segment nakijken. Als alle afslagen zijn toegestaan, kun je ook op de kruising zelf gaan staan en één voor één de toetsen “Q” en "W" gebruiken, of klik op de button "Allow all turns" (bij taalinstelling Nederlands: "Alle richtingen toestaan"). Meer informatie vind je in de [[Benelux_WME_Quick-Start/nl#Richtingspijlen | Quick-Start].
De hoeken waarin de wegen op elkaar aansluiten beïnvloeden ook de instructies. Om de instructie “sla linksaf” (of rechtsaf) te krijgen moeten de kruisende wegen een hoek tussen de 45 en 90 graden hebben. Zie Controleren van navigatie-instructies voor meer informatie.

TIP: Met de shortcut Shift+z schakel je tussen het zien van de afslaginstructies van één geselecteerd segment en het zien van alle rode pijlen (niet-toegestane afslagen) van alle kruispunten op je scherm.

Niet aangesloten segmenten

Ook al lijken segmenten te kruisen, dat betekent nog niet dat ze daadwerkelijk zijn aangesloten. Op een goede kruising staan de [[1]] ingesteld, die je ziet oplichten als je een segment selecteert.

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Het segment is geselecteerd, maar er lichten geen pijlen op. Dit betekent dat het segment niet aangesloten is op de gele weg. Waze zal het beschouwen als een doodlopende weg.
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Het segment is aangesloten en de afslaginstructies zijn gecontroleerd.

Als segmenten verbonden moeten zijn, controleer dan de aansluiting door te kijken of er pijlen oplichten als je een van de kruisende segmenten selecteert. Gebeurt dat niet, verplaatst dan de node (het rondje A of B) naar een willekeurige andere plek (weg van de kruising), pak hem weer op en sluit hem alsnog aan op de kruising. Controleer de afslaginstructies. Als het niet lukt om een segment aan te sluiten, kan het zijn dat een van de segmenten waarop je wil aansluiten een lock heeft boven het niveau waarop jij mag editen. Hoort het segment niet aangesloten te zijn (bijv. bij een voet- of fietspad), bekijk dan of deze een nuttige toevoeging is. Zo niet, verwijder het segment. Zo wel, stel de eigenschappen in volgens de afspraken (zie Voetgangers- en fietspaden).

Locks: vergrendelde segmenten

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Om de kaart te beveiligen, worden sommige onderdelen van een “lock” voorzien. Belangrijke, doorgaande wegen zullen een hoger lock level hebben dan kleine straatjes. Deze wegen kunnen dan ook alleen bewerkt worden door meer ervaren editors. Als je probeert een bewerking te doen aan elementen met een hoger lock level dan jouw editor-level, kun je die niet opslaan. Als je een segment aan een gelockte weg probeert aan te sluiten, leidt dat tot niet gekoppelde segmenten, zoals in de paragraaf hiervoor is beschreven.

Als je een bewerking wilt doen aan een segment met een lock, selecteer je het te bewerken segment en maak je een permalink. Vraag vervolgens een editor met een hoger level om de bewerking te maken of om het lock level tijdelijk te verlagen. Dat kan op een aantal manieren:

 • Je kunt een verzoek zetten in het subforum "kaartaanpassingen". Vermeld regio of plaats en het benodigde level.
 • Stuur een privé-bericht (PM) via het forum naar een Area Manager of diegene die het segment het laatst bewerkt heeft.
 • Stel je vraag in een van de andere toepasselijke communicatie platforms (Waze Map Editor Chat, HO© of Slack©)

Verkeerd gebruik van rotondes

Op een rotonde worden specifieke instructies gegeven, zoals "ga linksaf op de rotonde" (voor “normale” rotondes), of "op de rotonde, neem de derde afslag" (bij complexere rotondes). Als deze navigatie-instructies niet kloppen, mag de rotonde niet worden gebruikt. Rotondes horen niet thuis in doodlopende straten, op parkeerterreinen of in woonwijken, hoe rond de wegen ook zijn. Ook horen ze niet op een kruispunt met cirkels of ronde bochten, als er geen bord voor een rotonde staat. Afhankelijk van de omstandigheden kan zelfs voor kruisingen waar wel een rotonde-aanduiding staat, gekozen worden om geen rotonde in te tekenen, om de beste instructies voor die situatie te genereren. Hoe je een rotonde maakt lees je in de Start-Guide.

Private toegangswegen die de routing vervormen

AccessRoad distorts routing.png

Veel nieuwe editors gaan enthousiast aan de slag om alle wegen, opritten en steegjes toe te voegen om de kaart zo gedetailleerd mogelijk te maken. Toch is dit vaak niet gewenst (uitzonderingen daar gelaten). Zoals het voorbeeld laat zien, liggen de locaties van de huizen aan de rechterkant dichter bij de rode oprit, dan bij de weg waar de huizen aanstaan. Dit zou tot foute routing instructies kunnen leiden. Waze probeert de bestuurder zo dicht mogelijk bij de bestemming te brengen en zal daarbij gebruik maken van alle beschikbare wegen. Dat zou kunnen betekenen dat je achterburen via jouw oprit worden gestuurd!

Houd dus altijd de basisprincipes van Waze in gedachten wanneer je de de kaart bewerkt. Zie eventueel de Driveways richtlijnen (Engels) voor meer informatie.

Teveel of verkeerde geometrie-knooppunten

Teveel geometriepunten vertragen het beeld in je telefoon en maken een segment moeilijker te bewerken. Vanwege het KISS-principe (eenvoudig maar effectief) gebruiken we zo min mogelijk knooppunten. Let er dus op dat je bij het aanleggen van een weg zo min mogelijk knooppunten gebruikt. Verwijder eventuele overtollige geometrie-knooppunten door er met de muis over te bewegen en op de 'd' toets te klikken.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie het bewerken van bestaande wegen.

Onderlinge afspraken

Omdat elk land andere wetten en gebruiken kent, worden ook binnen de Waze gemeenschap in elk land verschillende afspraken gemaakt. Daarnaast worden ook afspraken gemaakt tussen de gebruikers van Waze in verschillende landen. Dit zijn afspraken die niet altijd even logisch lijken als je er voor het eerst mee te maken krijgt, maar die door de jaren heen zijn ontstaan om de beste navigatie met zo min mogelijke data in jouw omgeving te genereren. Heb je edits gemaakt die de afspraken niet volgen, dan kan je worden gevraagd om deze bij te werken; Zelfs al lijken ze niet fout in jouw ogen, lees de informatie en verbeter je vaardigheden als Waze editor in jouw omgeving. Zo kun je ook een voorbeeld zijn voor anderen en vermijden we problemen.

Het kan intimiderend zijn om de hele lijst in één keer door te lezen. Wees gerust, er wordt echt niet verwacht dat je meteen alles goed doet. Begin gewoon. Dat kun je het beste doen door je eerst de kaartbewerking eigen te maken waarvoor je deze link hebt gekregen. Dit artikel bevat ook een lijst van bewerkingen die over het algemeen veilig en gemakkelijk zijn voor beginnende editors.

De relatie tussen de Waze Kaart en de satellietbeelden

Beginnende editors hebben meestal de neiging om wegen in te tekenen die precies de satellietbeelden volgen. Dat is logisch maar vaak niet gewenst. De Waze kaart moet zo eenvoudig mogelijk zijn, terwijl het toch duidelijke en accurate navigatie-instructies genereert. Daarom worden de wegen vaak redelijk abstract ingetekend. Al lijken ze misschien vreemd of fout, ze worden zo ingetekend dat ze de doelstellingen het beste dienen. Bovendien zijn satellietbeelden soms sterk verouderd en dus niet meer correct. Gebruik de satelietbeelden daarom als richtlijn voor als er geen andere informatie aanwezig is, maar niet als doel. Vraag eventueel informatie bij de vorige editor of een Area Manager.

De werkelijke ligging van de wegen. Deze letterlijke weergave van de ligging van de wegen voegt niets toe aan de routing. De instructies die hieruit voortvloeien kunnen bestuurders zelfs verwarren. De kaart gebruikt informatie van zes keer zo veel segmenten en knooppunten als nodig!
Zo intekenen in WME: Een enkel segment zorgt voor een eenvoudige, duidelijke routing. Ook voor de aansluiting kan worden volstaan met een enkel punt; De bestuurder kan nooit op de verkeerde rijbaan terecht komen. Afslaginstructies zijn eenvoudig en de constructie is gemakkelijk te analyseren en te onderhouden.

Een heleboel voorbeelden kun je ook terugvinden in de Gids voor gevorderde editors.

Wegtypen

Het gebeurt vaak dat beginnende editors het wegtype van een segment willen veranderen. Zoals een spoorlijn, die in de BeNeLux als “Walking Trail” wordt afgebeeld, terwijl de optie “Railroad” ook in de lijst staat. Wegtypen hebben verschillende betekenis met verschillende functies, die ook in verschillende landen anders worden gebruikt. Zo leidden spoorlijnen (Railroad) in het verleden tot problemen op de kaart en in de navigatie. Daarom is in de BeNeLux gekozen om ze aan te leggen als “walking trail” (en op hoog niveau te locken). Sommige wegtypen worden helemaal niet meer gebruikt (Zie wegtype voor een uitgebreid overzicht).

Snelweg

Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, is een snelweg meestal geen snelweg zoals we die in het wegennet kennen. Voor de Waze kaart betekent het alleen maar dat deze weg meer verkeer draagt dan de nabijgelegen alternatieven. Zo kan een nauwelijks onderhouden, één-baans landweggetje als "Minor Highway" zijn getypeerd, en een doorgaande straat in een klein dorp als "Major Highway". Het beoordelen van een weg door zijn betekenis ten opzichte van nabijgelegen alternatieven te bekijken, heet "functionele classificatie", ofwel FC. De meeste segmenten die voor doorgaand verkeer zorgen krijgen dan ook een vergrendeling (lock) krijgen. Aanpassingen aan zulke wegen kunnen alleen door editors gedaan worden van dezelfde of een hogere rang dan het locklevel. Denk je dat een aanpassing nodig is, overleg dan met een ervaren editor met een hoog genoeg level, of plaats een vraag op het forum Kaartaanpassingen (NL).

Voetgangers- en fietspaden

Omdat Waze alleen gebruikt wordt voor autonavigatie laten we in het kader van een zo simpel mogelijk kaart zoveel mogelijk niet-navigeerbare delen weg, tenzij ze belangrijk zijn bij het navigeren (als oriëntatiepunt bijv.). Als we besluiten ze toch toe te voegen, dan gebruiken we “Pedestrian Boardwalk” als wegtype met rijrichting onbekend en sluiten we ze in principe niet aan op de navigeerbare wegen. Walking Trails worden in de Benelux niet gebruikt voor wandelpaden, maar voor openbaar vervoer. Zie de Wiki voor uitgebreide informatie.

Parkeerplaatsen

Overdreven
Verbeterd

Ook Parkeerplaatsen worden eenvoudig maar effectief ingetekend; Alleen de hoogst noodzakelijke wegen om er op en er af te rijden worden gebruikt. Bij zeer grote parkeerplaatsen worden ook de onderlinge verbindingswegen ingetekend. De wegen op Parkeerplaatsen krijgen in principe geen straatnaam (kruis "geen" aan achter de straatnaam). Zie Parking Lot Roads voor meer informatie.

Wegen splitsen

Als een een weg in werkelijkheid is verdeeld door een middenberm, hoeft dat nog geen reden te zijn om deze ook te splitsen in WME! Splitsen van wegen draagt niet bij aan het KISS-principe en kan zelfs problemen veroorzaken. Denk je dat een weg toch gesplitst zou moeten worden, stem dit dan af met de lokale Area Manager of leg het voor aan een ervaren editor via het forum of chat. Volg de Best map editing practice. Het ongedaan maken van gesplitste wegen kost minstens net zoveel moeite als het splitsen zelf.

Update Requests (UR´s)

Ongewenst: De meeste UR's werden zomaar gesloten
Gewenst: Een regio waar de UR’s met aandacht zijn behandeld

Bij het melden van een kaartprobleem hebben bestuurders zelden voldoende tijd om het probleem duidelijk te maken. Daarom heeft Waze de mogelijkheid ontwikkeld om bij de Update Request (UR) een gesprek te starten.

Het behandelen van UR’s vraagt de nodige aandacht. De melder probeert te helpen door een probleem melden. Als je een UR gaat behandelen, is het jouw taak om het probleem zo goed mogelijk op te lossen, of de hulp in te schakelen die nodig is om het op te lossen. Door het probleem zo goed mogelijk op te lossen, kunnen we Waze steeds beter aanpassen aan de verwachtingen van alle gebruikers. We nemen dus alle meldingen serieus en ze worden nooit zomaar gesloten. In het kort gelden voor de BeNeLux de volgende richtlijnen:

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
start een gesprek
 • Bedank de melder voor het rapporteren van het probleem
 • Als je een UR kunt oplossen, leg dan in het gesprek uit wat je hebt gedaan. De melder krijgt hiervan bericht en voelt zich gewaardeerd voor haar/zijn bijdrage. Op deze manier leren ook andere editors van jouw oplossing. Bovendien kan de informatie handig zijn voor het oplossen van andere meldingen in de buurt. De melding kan gesloten worden als "Opgelost".
 • Als de melding onduidelijk is, vraag dan op een beleefde manier om meer informatie.
 • Als er om meer informatie is gevraagd en er komt geen reactie binnen 5 dagen, dan kun je een herinneringsbericht plaatsen. Het komt vaak voor dat er dan alsnog gereageerd wordt.
 • Als binnen twee dagen ook niet op het herinneringsbericht wordt gereageerd, kun je de melding sluiten als Niet geïdentificeerd, met een opmerking in het gesprek waarom je de melding sluit.

De BeNeLux kent geen "ownership". Echter, als een andere editor al met het probleem bezig is, neem het dan niet zomaar over en sluit zeker de melding niet zonder overleg met deze editor! Als de editor binnen twee weken na de vraag om nadere informatie niet meer reageert, kun je de melding alsnog sluiten als "Niet geïdentificeerd".

Voorbeeldreacties vind je in het script WME UR Comments. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de uitgebreide beschrijving in de Amerikaanse Wiki pagina over Update Requests. Besef wel dat als de richtlijnen afwijken van de hierboven genoemde, de BeNeLux richtlijnen voorrang hebben.

Wat kan ik wel bewerken?

Overal waar je hebt gereden mag je editen. In zwaar bevolkte gebieden zullen er veel editors zijn en kun je er vanuit gaan dat de kaart al op behoorlijk niveau is. Je kunt er misschien overtollige geometriepunten verwijderen, kleine afwijkingen corrigeren en afslaginstructies controleren. Als je andere dingen wil editen, dan kun je je energie het beste richten op de minder drukke gebieden. In afgelegen gebieden is vaak weinig aandacht geweest voor verbetering van de kaart sinds de oorspronkelijke basis- import. Je ziet er vaak een overvloed aan wegen zonder naam, onverharde wegen die ten onrechte ingesteld zijn als gewone straat, onbekende rijrichting etc.. Door ook deze gebieden op een hoger niveau te krijgen wordt Waze steeds betrouwbaarder.

Mocht je toch in een zwaar bewerkt gebied gaan editen, wees je er dan van bewust dat er zich al veel editors hebben bezig gehouden met de kaart. Dingen die misschien op het eerste gezicht niet juist lijken, kunnen bewust zo zijn ingetekend, na zorgvuldige overweging van de basisprincipes en werking van Waze. Wees voorzichtig met het wijzigen van het werk van andere editors. Vraag liever even na of jouw idee klopt (via het forum, chat of een PM aan de laatste editor).

Constructieve werkzaamheden voor startende editors

 • Lees de Quick-Start!
 • Controleer de straatnamen op spelling en afkorting. Kijk of stadsnamen consistent zijn binnen de grenzen van de gemeenten. Gebruik daarvoor de beschikbare gegevens van bronnen die gebruikt mogen worden.

ToDoItem.png ToDo: toevoegen link voor meer info


 • Controleer de rijrichting van de wegen, mbv streetview en beschikbare bronnen. Bedenkt wel, indien er recente edits hebben plaatsgevonden, kan het zijn dat de gegevens in Waze nieuwer zijn dan bijv. streetview.
 • Controleer de afslaginstructies. Tip: gebruik Shift+z hiervoor.
 • Voeg recent aangelegde wegen toe die nog niet staan aangegeven op de kaarten, zoals een nieuwe wijk. Lees eerst meer over een straat aanleggen
 • Informeer Area Managers en/of senior editors over problemen.
 • Controleer toegevoegde Plaatsen in jouw omgeving; is de juiste categorie toegewezen, klopt de naam en locatie etc.. Controleer ook of het een Area of Punt moet zijn.
 • Hou de wegwerkzaamheden in de buurt bij. Hoe je deze kunt verwerken lees je in het forumtopic mogelijkheden voor afsluitingen.
 • Help mee om de Wiki begrijpelijk en up to date te houden. Zie het forum.
 • Help mee met het vertalen van Waze teksten. Een uitleg staat in de Benelux Wiki Guide. Meld je graag ook aan in het forum en/of bij Slack©, waar we een apart onderdeel voor Wiki-Benelux hebben. Daar bespreken we altijd eerst de voorgestelde wijzigingen.

Risicovolle werkzaamheden voor startende editors

Tenzij je samenwerkt met een ervaren editor, wees dan terughoudend met de volgende activiteiten:

 • Verwijder geen straten of delen van straten zonder overleg. Dit verwijdert namelijk ook de verkeersinformatie/snelheidsdata die daar bij hoort.
 • Verander geen wegen die aangesloten zijn op vergrendelde segmenten.
 • Geen wegen splitsen, al zijn het in het echt meer rijstroken.
 • Voeg geen niet-berijdbare wegen toe, zoals wandel- en fietspaden, spoorwegen, start- en landingsbanen, busbanen, etc.. Het lijkt misschien onschuldig, maar door de manier waarop Waze ze implementeert kunnen ze de navigatie negatief beïnvloeden en zelfs voor verkeerde routes zorgen.
 • Verander nooit het wegtype, zoals Minor Highway, en Major Highway. Ook dit beïnvloedt de navigatie sterk. Zie Misverstand mbt het wegtype "snelweg" voor meer informatie.
 • Vermijd het toevoegen van wegen op (risico op overdrijven waardoor de kaart onduidelijk wordt, op het verstoren van de routing naar nabijgelegen bestemmingen, het creëren van foutieve afslaginstructies, of de kans op niet aangesloten segmenten).

ToDoItem.png ToDo: toevoegen info parkeerplaatsen


 • Verander geen grote kruispunten, opritten of snelwegen (waarbij je zeer waarschijnlijk vergrendelde segmenten zult tegenkomen). Er is een groot risico op verstoring van belangrijke doorgaande routes.
 • Het bewerken of zomaar sluiten van de door gebruikers gemelde kaartproblemen (Update Requests-URs). Dit vereist uitgebreide kennis van de UR etiquette en van de (on)mogelijkheden van Waze. Je kunt uiteraard wel suggesties geven in de conversatie.

Dank voor je aandacht!