Hvordan vi navngiver vejene (Denmark)

From Wazeopedia

Vejene navngives ud fra følgende kriterier (1):

Generel navngivning

Vejnavne forkortes ikke.


Freeway = Motorvej

 • Motorvejsnummer (uden parentes) f.eks. "E20". Er det ikke en Europavej, skrives blot nummeret på vejen f.eks. "18"
 • Hvis en Motorvej har flere numre skrives det med "/" med luft omkring, så teksten ombrydes fornuftigt i klienten, fx "E47 / E55"
 • Ved Y-splitninger - altså hvor en motorvej bliver til to, og den ene fortsat hedder det samme, og er af samme type, skal der indsættes en såkaldt "wayfinder" (et stykke vej magen til de veje der er i krydset. Disse to wayfindere skal navngives som reglerne for en afkørsel. En wayfinder bør være omkring 20 meter. (Wayfinder eksempel)
  • En oversigt over de danske motorveje kan ses her.
 • Motorvejskryds - det geografiske område markeres med lokaliteten kryds (Landmark - Junction/interchange) (eksempel)
  • En oversigt over danske motorvejdskryds findes her.

Major Highway = Hovedvej

 • Vejnavn med 1-2 cifret nummer i parentes f.eks. "Vejlevej (18)".
  • En oversigt over de danske hovedveje kan ses her.

Minor Highway = Landevej med nummer eller Ringvej

 • Vejnavn med 3 cifret nummer i parentes f.eks. "Bredsten Landevej (473)".
 • Ringvej, der er navngivet som sådan, f.eks. (O1), (O2), (O3)

Primary Street = Øvrige hovedfærdselsårer

 • Uden for byer
  • Forbindelsesveje som ikke allerede har en højere status
  • Veje, hvor den narturlige hastighed er højere end ~65-70 km/h (da der vil være veje, der kører ud til et slutpunkt ude ved en strand osv.)
 • I byer
  • De naturlige hovedfærdselsårer

Street = Almindelig vej

 • Mindre veje, som ikke bør tilbydes som relevante routingmuligheder, med mindre "man skal/vil den vej"
 • Villaveje i byerne, der er relevante som start- eller slutdestination.

Ramp = Til-/frakørselsrampe

 • Navngives efter hvad der står på skiltet med klammer omkring afkørselshummeret f.eks. "<6> Høje Taastrup C".
 • hvis en rampe har flere numre skrives det med "/" med luft omkring lige som en motorvej fx "<20> København C / O2"
  • Tilkørsel - Motorvejnummer og retning. Eks. "E45n Aalborg"
  • Frakørsel - Afkørselsnummer samt by eller område. Eks. "<49> Aarhus S / (501)" - Altså kun een by eller område.
 • Henvises til flere vejnumre skrives de i samme parantes - "<49> Aarhus S / (18/180/501)".
 • Motorvejsfrakørsler - det geografiske område markeres med lokaliteten kryds (Landmark - Junction/interchange) og navngives "Frakørsel" og nummer, f.eks. "Frakørsel 20"

Private Road

 • Hvor der udelukkende kører busser eller taxaer, så Waze ikke router gennem fx en busbane.
 • Indkørsler (længere end ~20m) og andre private veje, som man ikke må køre igennem.

Rundkørsel

 • "Højeste" vejtype fra de tilstødende veje anvendes i hele rundkørslen
 • Enkeltdelene af rundkørslen navngives ikke

Gangstier og gågader

 • Gangstier og områder, hvor man ikke må/kan køre skal ikke tegnes på kortet.
  • Er det absolut nødvendigt de pågældende stier eller gader tegnes på, må de ikke have forbindelse til det alm. vejnet.
  • Sørg også for, at hvor en vej krydser en gågade, at der ikke er forbindelse, men laves en bro - med en højere level. Sæt evt. gågader mv. til fx. -5.

Flere vejnumre

 • Hvor der skal angives flere vejnumre, anvendes følgende rækkefølge
  • Hierarkisk rækkefølge efter vejtyper
  • Derefter nummerisk rækkefølge.


Øvrige relevante vejledninger


(1) Vejtyperne er pr. november 2011 ændret fra tidligere på baggrund af en diskussion i waze forummet: Diskussion fra waze forummet Nu defineres vejtyperne pba hovedveje, landeveje samt veje markeret i Krak/Google maps som gule (dvs. lidt større veje). Dermed differentieres motortrafikveje ikke mere, mens der er blevet en vejtype 'mere' i den lave ende af hierarkiet. Vejtypen "Primary Street" er igen pr. marts 2013 ændret på baggrund af en diskussion i waze forummet: Ændring af vejtyper i den Danske WIKI. Nu anvendes "Primary Streets" i langt højere grad, hvilket forbedrer routingalternativerne.

 • Regler for navngivning af motorveje og ramper ændret 20140531.