Edytujemy polskie mapy

From Wazeopedia

Edytujemy mapę Polski. Szybko i prawidłowo :)

<

Zasady

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Znak_B-20.svg/64px-Znak_B-20.svg.png
 1. Keep it simple — nie komplikuj!
 2. Każda reguła ma wyjątek.
 3. Best Map Editing Practice (angielski)

RdAbt-NoDivRd.png Jct 3 45 ex.png Jct cul-de-sac island ex road.png Jct ramp no split.png

Edytor Map

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
 1. Waze Map Editor (WME), serwer WORLD.
  Nazwa użytkownika i hasło jak w aplikację klienckiej Waze.
 2. Map Editing Quick-start Guide (angielski)

Drogi

Wybieramy Road Type

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Znak_D9.svg/32px-Znak_D9.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/A4-PL.svg/32px-A4-PL.svg.png
autostrada (A1, A2...)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Znak_D7.svg/32px-Znak_D7.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/S7-PL.svg/32px-S7-PL.svg.png
droga ekspresowa (S1, S2...)
}
Freeway >>

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/DK7-PL.svg/32px-DK7-PL.svg.png droga krajowa (Nr 1-98)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Znak_d42.svg/32px-Znak_d42.svg.png ulica leżąca w ciągu drogi krajowej
}
Major Highway >>
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/DW776-PL.svg/32px-DW776-PL.svg.png droga wojewódzka (Nr 100-993)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Znak_d42.svg/32px-Znak_d42.svg.png ulica leżąca w ciągu drogi wojewódzkiej
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Znak_B-33_70kph.svg/32px-Znak_B-33_70kph.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Znak_F-10.svg/32px-Znak_F-10.svg.png
ulica wielopasmowa z ograniczeniem prędkości powyżej 50 km/h
}
Minor Highway >>
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Znak_F-14a.svg/14px-Znak_F-14a.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Znak_F-14b.svg/14px-Znak_F-14b.svg.png wjazd/wyjazd z drogi
typu Freeway lub Highway
}
Ramp >>
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Znak_d43.svg/32px-Znak_d43.svg.png droga powiatowa utwardzona
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Znak_D-1.svg/32px-Znak_D-1.svg.png ulica wielopasmowa lub główna
}
Primary Street >>
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Znak_d43.svg/32px-Znak_d43.svg.png droga gminna utwardzona
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Znak_A-7.svg/32px-Znak_A-7.svg.png zwykła ulica
}
Street >>
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Znak_D-23.svg/32px-Znak_D-23.svg.png wjazd/wyjazd ze stacji paliwowej
}
Service Road >>
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Znak_D-18.svg/32px-Znak_D-18.svg.png droga na parkingu
}
Parking Lot Road >>
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Znak_B-1.svg/32px-Znak_B-1.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Znak_D-46.svg/32px-Znak_D-46.svg.png
strefa ograniczonego ruchu,
droga prywatna lub wewnętrzna
}
Private Road >>
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Znak_A-11.svg/32px-Znak_A-11.svg.png droga gruntowa
}
Dirt Road/ 4x4 Trail >>

Zobacz też:

Freeway

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Autostrada_A2_-_Ko%C5%82o.jpg/200px-Autostrada_A2_-_Ko%C5%82o.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Znak_D9.svg/32px-Znak_D9.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/A4-PL.svg/32px-A4-PL.svg.png
autostrada (A1, A2...)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Znak_D7.svg/32px-Znak_D7.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/S7-PL.svg/32px-S7-PL.svg.png
droga ekspresowa (S1, S2...)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Znak_d42.svg/64px-Znak_d42.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Znak_d43.svg/64px-Znak_d43.svg.png
w mieście i poza miastem
City: None
Street: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/A4-PL.svg/32px-A4-PL.svg.png numer drogi
Alt. City: None
Alt. Street: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Tabliczka_E40.svg/32px-Tabliczka_E40.svg.png numer europejski
Toll Road: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Znak_T-28.svg/32px-Znak_T-28.svg.png tak (dla odcinków płatnych)
Level: 1 (mniejsza ilość segmentów)
Przykład: A4, No City, Poland
E40, No City

Uwagi:

 1. Dla wjazdu lub wyjazdu z Freeway używamy tylko Rampy.
 2. Dwujezdniowy Freeway tworzymy jako dwie równoległe drogi jednokierunkowe.

Zobacz też:

 1. Autostrady w Polsce
 2. Trasa europejska
 3. Smudged city (angielski)

Major Highway

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Stjad%C5%82a-dk50xdk2.jpg/200px-Stjad%C5%82a-dk50xdk2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/DK7-PL.svg/32px-DK7-PL.svg.png droga krajowa (Nr 1-98)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Znak_d42.svg/32px-Znak_d42.svg.png ulica leżąca w ciągu drogi krajowej
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Znak_d42.svg/64px-Znak_d42.svg.png
w mieście
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Znak_d43.svg/64px-Znak_d43.svg.png
poza miastem
City: nazwa miasta None
Street: nazwa ulicy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/DK7-PL.svg/32px-DK7-PL.svg.png numer drogi
Alt. City: None None
Alt. Street: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/DK7-PL.svg/32px-DK7-PL.svg.png numer drogi http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Tabliczka_E77.svg/32px-Tabliczka_E77.svg.png numer europejski
Przykład: Myślenicka, Gaj, Poland
7, No City
E77, No City
7, No City, Poland
E77, No City

Uwagi:

 1. Nazwę miasta podajemy pełną, z literami diakrytycznymi: Kraków
 2. Dla miejscowości o jednakowych nazwach dopisujemy (województwo), (województwo, powiat) lub (województwo, powiat, gmina): Poręba (małopolskie)
 3. Nazwę ulicy podajemy bez skrótów, słowo "ulica" pomijamy: Zamkowa, aleja Adama Mickiewicza, most Wandy
 4. Dwujezdniowy Highway tworzymy jako dwie równoległe drogi jednokierunkowe.
 5. Dla wjazdu lub wyjazdu z Highway można używać Rampy.

Zobacz też:

 1. Drogi krajowe w Polsce
 2. Trasa europejska

Minor Highway

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Aleja_Powstania_Warszawskiego.jpg/200px-Aleja_Powstania_Warszawskiego.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/DW776-PL.svg/32px-DW776-PL.svg.png droga wojewódzka (Nr 100-993)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Znak_d42.svg/32px-Znak_d42.svg.png ulica leżąca w ciągu drogi wojewódzkiej
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Znak_B-33_70kph.svg/32px-Znak_B-33_70kph.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Znak_F-10.svg/32px-Znak_F-10.svg.png
ulica wielopasmowa z ograniczeniem prędkości powyżej 50 km/h
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Znak_d42.svg/64px-Znak_d42.svg.png
w mieście
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Znak_d43.svg/64px-Znak_d43.svg.png
poza miastem
City: nazwa miasta None
Street: nazwa ulicy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/DW776-PL.svg/32px-DW776-PL.svg.png numer drogi
Alt. City: None
Alt. Street: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/DW776-PL.svg/32px-DW776-PL.svg.png numer drogi
Przykład: Nowohucka, Kraków, Poland
776, No City
776, No City, Poland

Uwagi:

 1. Nazwę miasta podajemy pełną, z literami diakrytycznymi: Kraków
 2. Dla miejscowości o jednakowych nazwach dopisujemy (województwo), (województwo, powiat) lub (województwo, powiat, gmina): Poręba (małopolskie)
 3. Nazwę ulicy podajemy bez skrótów, słowo "ulica" pomijamy: Zamkowa, aleja Adama Mickiewicza, most Wandy
 4. Dwujezdniowy Highway tworzymy jako dwie równoległe drogi jednokierunkowe.
 5. Dla wjazdu lub wyjazdu z Highway można używać Rampy.

Zobacz też:

 1. Drogi wojewódzkie w Polsce

Ramp

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Interchange-colour-img_0526.jpg/200px-Interchange-colour-img_0526.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Znak_F-14a.svg/14px-Znak_F-14a.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Znak_F-14b.svg/14px-Znak_F-14b.svg.png wjazd/wyjazd z drogi
typu Freeway lub Highway
Dla One-way Ramp: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Znak_E-2e.svg/64px-Znak_E-2e.svg.png
wjazd
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Znak_E-20.svg/64px-Znak_E-20.svg.png
wyjazd
City: None None
Street: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/A4-PL.svg/32px-A4-PL.svg.png numer drogi> kierunki http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/DK7-PL.svg/32px-DK7-PL.svg.png numer drogi> kierunki
Alt. City: None None
Alt. Street: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Tabliczka_E40.svg/32px-Tabliczka_E40.svg.png numer europejski http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Tabliczka_E77.svg/32px-Tabliczka_E77.svg.png numer europejski
Toll Road: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Znak_T-28.svg/32px-Znak_T-28.svg.png tak (dla odcinków płatnych) nie
Przykład: A4> Katowice, Wroclaw,
No City, Poland
E40, No City
7> Chyżne, Zakopane,
No City, Poland
E77, No City
Dla Two-way Ramp: No Street, No City, Poland No Street, No City, Poland

Uwagi:

 1. Dwukierunkowe rampy nie nazywamy: No Street, No City, Poland
 2. W nazwach wyjazdów na ulicy numer drogi pomijamy:
  > Kraków centrum, No City, Poland

Zobacz też:

 1. Limited Access Interchange Style Guide (angielski)
 2. Junction Style Guide (angielski)

Primary Street

Uwagi:

 1. Nazwę miasta podajemy pełną, z literami diakrytycznymi: Kraków
 2. Dla miejscowości o jednakowych nazwach dopisujemy (województwo), (województwo, powiat) lub (województwo, powiat, gmina): Poręba (małopolskie)
 3. Nazwę ulicy podajemy bez skrótów, słowo "ulica" pomijamy: Zamkowa, aleja Adama Mickiewicza, most Wandy

Zobacz też:

 1. Droga powiatowa

Street

Uwagi:

 1. Nazwę miasta podajemy pełną, z literami diakrytycznymi: Kraków
 2. Dla miejscowości o jednakowych nazwach dopisujemy (województwo), (województwo, powiat) lub (województwo, powiat, gmina): Poręba (małopolskie)
 3. Nazwę ulicy podajemy bez skrótów, słowo "ulica" pomijamy: Zamkowa, aleja Adama Mickiewicza, most Wandy

Zobacz też:

 1. Droga gminna

Service Road

Uwagi:

 1. Wjazd/wyjazd ze stacji paliw lub MOP na autostradzie tworzymy typom Ramp.

Parking Lot Road

Uwagi:

 1. Wjazd/wyjazd z parkingu lub MOP na autostradzie tworzymy typom Ramp.

Private Road

Uwagi:

 1. Ulica typu Private Road nigdy nie występuje jako tranzytowa, ale może być bezpośrednio na początku lub na końcu trasy.
 2. Nazwę miasta podajemy pełną, z literami diakrytycznymi: Kraków
 3. Dla miejscowości o jednakowych nazwach dopisujemy (województwo), (województwo, powiat) lub (województwo, powiat, gmina): Poręba (małopolskie)
 4. Nazwę ulicy podajemy bez skrótów, słowo "ulica" pomijamy: Zamkowa, aleja Adama Mickiewicza, most Wandy

Zobacz też:

 1. Private Road (angielski)
 2. Uspokojenie ruchu
 3. Droga niepubliczna

Dirt Road

Uwagi:

 1. Nazwę miasta podajemy pełną, z literami diakrytycznymi: Kraków
 2. Dla miejscowości o jednakowych nazwach dopisujemy (województwo), (województwo, powiat) lub (województwo, powiat, gmina): Poręba (małopolskie)
 3. Nazwę ulicy podajemy bez skrótów, słowo "ulica" pomijamy: Zamkowa, aleja Adama Mickiewicza, most Wandy

Zobacz też:

 1. Droga gruntowa

Ronda i skrzyżowania

Roundabout

Uwagi:

 1. Dla poprawnego kierowania przez rondo, adres ronda musi być: No Street, No City, Poland. Nazywamy rondo przez Landmark->Junction/Interchange.
 2. Dla poprawnych wskazówek głosowych i numeracji zjazdów na rondzie, zobacz rozdział Wskazówki głosowe

Zobacz też:

 1. Wskazówki głosowe
 2. Creating and Editing a roundabout (angielski)
 3. Road types/USA (angielski)

Naprawa ronda

Jeśli rondo utworzone ze zwykłych segmentów Street (segmenty ronda nie są oznaczone linią podwójną przerywaną), to przez takie segmenty Waze będzie prowadzić wskazówkami: "Skręć w prawo i potem skręć w prawo". Można to łatwo naprawić:

FixRAB-01.png FixRAB-02.png FixRAB-03.png
rondo utworzone ze zwykłych
segmentów Street
usuwamy segmenty ronda przedłużamy segmenty dróg
FixRAB-04.png FixRAB-06.png FixRAB-07.png
wybieramy Roundabout z menu "+"
i tworzymy nowe rondo
dla wszystkich segmentów:
No Street, No City, Poland
zapisujemy — rondo naprawione

Zobacz też:

 1. Improving manually drawn roundabouts (angielski)

Skręt bezkolizyjny

Zobacz też:

 1. At-grade connectors (angielski)

Wskazówki głosowe

Wskazówki na rondach

Kąt zjazdu: 90° ±15° 180° ±15° 270° ±15°
Schemat: Roundabout 4.jpg
z (1) w (2)
Roundabout 4.jpg
z (1) w (3)
Roundabout 4.jpg
z (3) w (2)
Wskazówka: — Na rondzie
w prawo!
— Na rondzie
prosto!
— Na rondzie
w lewo!
Numeracja zjazdów: Roundabout 3.jpg Dla poprawnej numeracji zjazdów każdy węzeł ronda musie być podłączony tylko do jednego wjazdu/zjazdu.

Oznacza to że na przedstawionym schemacie do węzłów (1), (2) lub (3) nie wolno dodawać inny wjazd lub zjazd: dla podłączenia dodatkowego (czwartego) zjazdu należy utworzyć jeszcze jeden (czwarty) węzeł.

Uwagi:

 1. Jeśli rondo utworzone jest ze zwykłych segmentów Street (segmenty ronda nie są oznaczone linią podwójną przerywaną), to można je łatwo naprawić

Zobacz też:

 1. Understanding navigation instructions (angielski)

Wskazówki na skrzyżowaniach

— Skręć! — Kieruj się! — Zjedź! nic
ok. 90° 20-30°
(dla Street, Road)
20-30°
(dla Ramp + Highway)
ok. 0°
Jct 3 45 ex.png Jct Y ex map bad.png Jct ramp w geo ex.png Jct Y ex map.png
z 5th St w lewo:
— Skręć w lewo!
z Main na Atlantic:
— Kieruj się lewej!
wyjazd z Freeway:
— Zjedź w prawo!
z Main na Atlantic:
nic
Jct at grade turn.png Jct at grade keep.png
— Skręć w prawo! — Kieruj się prawej!

Zobacz też:

 1. Controlling Turn Instructions (angielski)

Punkty orientacyjne

Punkt orientacyjny Landmark Type Przykład nazwy
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Znak_D-26c.svg/32px-Znak_D-26c.svg.png miejsce obsługi podróżnych (MOP) Parking Lot MOP Podłęże
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Znak_D-18.svg/32px-Znak_D-18.svg.png parking Parking Lot parking CH Bonarka
parking płatny Sonia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Znak_C-12.svg/32px-Znak_C-12.svg.png rondo Junction/
Interchange
rondo Mogilskie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Znak_D-23.svg/32px-Znak_D-23.svg.png stacja paliwowa Gas Station Orlen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Znak_F-14a.svg/14px-Znak_F-14a.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Znak_F-14b.svg/14px-Znak_F-14b.svg.png węzeł drogowy Junction/
Interchange
węzeł Lagiewniki


Radary

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Znak_D-51.svg/64px-Znak_D-51.svg.png
 1. Czerwony punkt radaru na mapie pokazuje kierunek ruchu samochodu obok radaru, a nie kierunek obiektywu. Oznacza to, że kierunek wszystkich radarów na mapie ma być odwrotnym od radarów rzeczywistych.
 2. Cameras (angielski)

UK Cams WME Placement1.jpg UK Cams Gatso Front.jpg

Zobacz też

 1. Best Map Editing Practice (angielski)
 2. Map Editing Quick-start Guide (angielski)
 3. Road types/USA (angielski)
 4. Smudged city (angielski)
 5. Limited Access Interchange Style Guide (angielski)
 6. Junction Style Guide (angielski)
 7. Creating and Editing a roundabout (angielski)
 8. At-grade connectors (angielski)
 9. Cameras (angielski)

Linki zewnętrzne

 1. Klasy i kategorie dróg w Polsce
 2. Trasa europejska
 3. Autostrady w Polsce
 4. Drogi krajowe w Polsce
 5. Drogi wojewódzkie w Polsce
 6. Droga powiatowa
 7. Droga gminna
 8. Uspokojenie ruchu
 9. Droga niepubliczna
 10. Droga gruntowa