Benelux Roads (General)

From Wazeopedia

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands
Flag of Benelux.png Benelux Community Roads Places Forum WME Flag of Benelux.png

Benelux announcement:

The information on these pages is adapted to the situation and working of Waze in the countries of the BeNeLux. At the top of the page you can select the language of your choice. Pages that are not updated within the last half year may be out of date. Please do not change anything without consulting the local team. Any questions, remarks or ideas are welcome in this forum.

This page needs an update

Geometry

Keep It Simple/Stupid (KISS)

" As simple as possible, as complex as necessary "

KISS is het sterk vereenvoudigen van de weg geometrie zonder de essentiële route instructies te verliezen.


More info KISS


Voorsorteer stroken

Filter lanes are NOT mapped.

Voorsorteerstroken gaan in tegen het KISS principe omdat ze leiden tot complexe situaties die moeilijker te beheren zijn zonder veel extra meerwaarde voor de routing. Korte segmenten en extra splitsingen kunnen een negatieve invloed hebben op de routing (extra penalty, foute gemiddelde snelheden, ...).

Uitzondering op de regel zijn voorsorteerstroken die meer dan 50 meter voor het kruispunt afsplitsen van de hoofdweg EN waarbij de rijstrook van de hoofdbaan gescheiden wordt door obstakels (betonblokken, middenberm, ...)


Ring road

Er zijn wegen welke onder meerdere types geplaatst kunnen worden. Met name bij ringwegen (R-weg) komt het voor dat deze ook een N-weg is in de categorie Major Highway. Als voorbeeld is de ring R23 rond Leuven op grote delen ook N2 of N3. We maken in dat geval de ringweg Major Highway.

Ringwegen die autosnelweg zijn, zoals de R0 rond Brussel, krijgen het type Freeway.


Rotondes

If you want to add a roundabout, you firstly draw the roads as a normal crossroad, but don't connect the roads/segments. Secondly you draw the roundabout and WME will connect the crossing roads automaticly.

A roundabout must always get a cityname but never a streetname. The reason for this has to do with the navigationinstructions and road announcements.

A roundabout always gets categorized as the type of the passing through road and gets locked on level 3 or higher.


Segment Properties

Resources - Sources - Bronnen

Notice : Be careful using certain sources for editing the map; some policies or conditions restrict the use or duplication of the data and could lead to a complete deletion of the country map.

Using external sources (English)


Country

ToDoItem.png ToDo: Kort woordje uitleg wat je hier (niet) kunt wijzigen.


City

Plaatsnamen liggen voor de Benelux vast in lijsten. Voor Nederland is dit terug te vinden via de Staatsalmanak.

Voor België is dit terug te vinden in PDF of in HTML.

Plaatsnamen toekennen aan een weg kan enkel binnen een bepaalde afstand van de plaatsnaam op de kaart.


ToDoItem.png ToDo: Lijst van plaatsnamen van luxemburg?


Voor het bepalen van de plaatsgrenzen raadpleeg je bij voorkeur de kaart van ViaMichelin. Je kan zoeken op plaatsnaam, maar ook op postcode welke je kan terug vinden in de lijst met plaatsnamen. Het zoeken op basis van de postcode kan handig zijn voor plaatsnamen die op verschillende plaatsen in België voor komen.

Er kunnen zich soms echter situaties voordoen waarbij het niet geheel duidelijk is. Zo komt het voor dat een bepaalde plaats in Viamichelin in 2 delen opgesplitst werd. Een voorbeeld is de Waalse plaats Geest-Gérompont-Petit-Rosière, welke in het verleden uit meerdere delen bestond. Deze wordt nu als 1 plaats ingegeven.

It's also possible the by ViaMichelin used name is different than the name in the list. Stick to the names in the list! Adding a new cityname, non existend on the list, will result in an error when you try to save in WME.


Street

All segments should get a cityname, and most segments also get a streetname. When entering the streetname, we use the streetname in the official language of the area.

For the 19 cities in Brussels area where 2 official languages exist, we use the French version. As a reference, you can find the official language in the citynames list.

As there is a cityname and streetname, it's possible there is also a road number. This road number is positioned before the streetname. Some examples:

N200 - S103 - Haarlemmerweg
N68 - E421 - Route d'Eupen
N451 - Kieldrechtsebaan


House Numbers

Huisnummers worden nog niet toegevoegd aan de wegen in België.

Momenteel (14 mei 2013) is er informatie doorgegeven aan Waze waar ze deze data kunnen kopen. Als dit zover is zal deze data hoogstwaarschijnlijk in 1 keer geimporteerd worden. Hierbij bestaat de kans dat bestaande huisnummers overschreven worden.

Essentie: merk je dus een verkeerde positionering op van een bepaald adres/huisnummers, kan je dit aanpassen via de Waze Map Editor. Jouw aanpassing zal als primair resultaat gehanteerd worden.


Elevation

Lock

Hoe belangrijker een weg, hoe meer Wazers er gebruik van maken en hoe pijnlijker het is als deze niet correct is bewerkt en de routing vreemd begint te doen. Om dit te voorkomen worden belangrijke wegen in de Waze Map Editor gelocked op bepaalde levels.

De richtwaardes van de lock-levels zijn terug te vinden op de pagina's van de road types. Deze worden over het algemeen toegepast in de Benelux.

Exceptions:

  • If your own level isn't high enough, you can lock on your max level, and/or you can ask for help.
  • If the aerials or streetview deviates from the real situation, it's ok to lock 1 level higher, as a special notice.
  • Complex situations can be secured by a higher level-lock.
  • Segments subject of roadworks can be locked 1 level higher, as a special notice.
  • Segments with a time-based restriction, should be locked on level 3.

If you want to edit a segment which is locked hihger than your level, you can request an unlock via the forum. When requesting an unlock, report the reason for the request and a Permalink to the subjected segments you want unlocked.

Unlock Requests BE
Unlock Requests NL
Unlock Requests LUX


Flag of Benelux.png Benelux Community Roads Places Forum WME Flag of Benelux.png