BeNeLux Plaatsen

From Wazeopedia
This page is a translated version of the page Benelux Places and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands
Flag of Benelux.png BeNeLux Community Wegtypes Plaatsen Forum WME Flag of Benelux.png

Benelux announcement:

You're looking at the old outdated legacy BeNeLux Wiki.

The current BeNeLux Wazeopdedia Wiki can be found at here. -.


BeNeLux Plaatsen
Plaatsen zijn nuttige en/of interessante locaties, net als de "Points of Interest" die in andere GPS systemen gebruikt worden. Ze kunnen worden toegevoegd via de Waze client en via Waze Map Editor (WME). Hier kan je meer info vinden over hoe je een plaats kan toevoegen in WME. Een Plaats kan op twee manieren worden toegevoegd: Als Punt of als Gebied. Een Gebiedplaats is vanaf een bepaalde afmeting zichtbaar in de client. Een puntplaats is niet zichtbaar, maar naar beide types kan wel gezocht en genavigeerd worden. Daarnaast is er nog een derde soort Plaats: de ‘Woning’. Dit zijn privé-adressen die altijd als puntplaats worden toegevoegd.

Puntplaats

Een Puntplaats is niet zichtbaar in de navigatie app. Er kan wel naar gezocht worden. Dat is met name handig als ze niet of verkeerd voorkomen in andere zoekmachines. Het is daarom belangrijk dat ze goed gepositioneerd worden en dat zo mogelijke het volledige adres (met huisnummer) wordt toegevoegd.
Een Puntplaats is als een klein rondje zichtbaar in WME:

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
 
Standaard Puntplaats
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
 
Geselecteerde Puntplaats
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
 
Aangepaste Puntplaats
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
 
Puntplaats in afwachting van goedkeuring

De Puntplaats wordt op, of direct naast, de geografische locatie van de locatie gezet, zo dicht mogelijk bij het segment waar de gebruiker naar toe moet worden genavigeerd. In de meeste gevallen zal dit de (hoofd)ingang van de Plaats zijn. Bedenk waar je iemand zou afzetten als je die naar deze specifieke locatie brengt.

Gebiedplaats

Een Gebiedplaats is vanaf een bepaalde grootte zichtbaar in de navigatie app. Teveel Gebiedplaatsen maken het beeld echter onduidelijk, waardoor het de navigatie niet ten goede komt. Daarom voegen we alleen een Gebiedplaats toe als ze zodanig belangrijk en onderscheidend zijn dat ze de bestuurder helpen zich te orienteren tijdens het rijden.

De minimale grootte van een Gebiedplaats is 500 m2. Om een idee van de grootte te vormen: Dit is 50 bij 10 meter. Het heeft dus geen zin om kleinere Plaatsen als Gebiedplaats in te voeren, dan is een Puntplaats beter. Een uitzondering geldt voor Tankstation en Parkeerplaats, die altijd als Gebiedplaats worden ingevoerd. Zie verder ook de paragraaf over wanneer je een Gebied of Punt gebruikt.

In het algemeen omvat de Gebiedplaats alleen wat de bestuurder ziet tijdens het rijden. Daaruit volgt dat een Gebiedplaats met een gebouw alleen de omtrek van het gebouw omvat. Natuurelementen volgen de (vanaf de weg) zichtbare contouren. Deze hoeven niet gedetailleerd ingevoerd te worden. Een simpele weergave voldoet.

De verschillende types van Gebiedplaats zijn in verschillende kleuren zichtbaar, zowel in de app als in WME. De precieze kleuren zijn afhankelijk van je beeldscherm. Over het algemeen zullen natuurelementen zichtbaar zijn in groen (bijv. Park) of blauw (bijv. Rivier).

ziekenhuis in Namen. Het navigatiedoel staat bij de ingang, het verplaats-icoon rechtsboven het gebouw
. Elke Gebiedplaats heeft een
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
“navigatiedoel“, which by default is centered. die standaard in het midden staat. Dit kan je verplaatsen naar de plek waar je aan zou moeten komen, of waar je kunt parkeren. Het navigatiedoel kun je verschuiven binnen een beperkte ruimte rondom de Plaats, zolang je maar binnen de zwarte lijnen blijft

(zie afbeelding). Bedenk waar je zou stoppen als je iemand afzet voor deze locatie.

Om het Gebied zelf aan te passen veschuif je de geometrie-punten op de hoeken (net als bij wegsegmenten). Je kunt ook het gehele gebied verplaatsen zonder de vorm te veranderen; gebruik dan het
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
verplaats-icoon.Woning ofwel Private Plaatsen

Bij het bereiken van een bestemming, vraagt Waze of je een foto wil nemen. Op deze manier komen vaak woonadressen als Plaats in WME te staan. Hiervoor is de speciale categorie ‘Residentieel’ (of 'Woning') gemaakt. Deze categorie wordt dus gebruikt voor alles wat een privébestemming is. Private adressen zijn niet zoekbaar. De naam van de maker wordt ook niet vermeld om de privacy te waarborgen. Eventuele toegevoegde foto’s worden wel getoond aan Wazers die het specifieke adres als bestemming hebben ingevoerd. De locaties worden door editors gebruikt om de adressen in de Waze database te verfijnen.

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Publieke Plaatsen kunnen omgezet worden naar private Plaatsen. Andersom kan dat niet. Gebruik de link onder de knoppen voor Punt of Gebied in het menu, om Plaatsen die ten onrechte als Publiek zijn aangemerkt, te converteren naar Privé ('residentieel').


Gecombineerde Plaatsen

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Gecombineerde Plaatsen

Puntplaatsen in een Gebiedplaats zijn toegestaan. Meestal worden die gebruikt voor specifieke winkels in winkelcentra, of faculteiten van universiteitsterreinen. Vermijd meerdere Gebiedplaatsen over elkaar heen. Dit worden grote grijze gebieden en maken het beeld alleen maar onduidelijk en verwarrend.

Wanneer gebruik je Gebied en wanneer Punt?

Om te bepalen of iets een Gebiedplaats of puntplaats moet zijn, is de grootte van de zichtbare contouren primair belangrijk. Recente testen hebben uitgewezen dat gebiedplaats pas zichtbaar worden in de app wanneer ze minstens 500 m2 zijn (dat is bijvoorbeeld 50 bij 10 meters). Er worden nog steeds testen gedaan. Totdat nieuwe informatie wordt gevonden, houden we als richtlijn aan dat de minimale grootte van een gebiedplaats 500 m2 is. Het heeft dus geen zin om kleinere Plaatsen als Plagebiedplaats in te voeren, dan is een puntplaats beter.

Tankstations en Parkeerplaatsen vormen hierop een uitzondering. Die worden altijd als Gebiedplaats ingevoerd.

In het algemeen worden alle Plaatsen dus ingetekend als een puntplaats, tenzij ze groot en onderscheidend genoeg zijn en kunnen dienen ter oriëntatie tijdens het rijden. Dat is vaak het geval bij een Evenementencentrum, Fabriek, Ziekenhuis, Camping, Winkelcentrum en Musea zoals het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook Monumenten (bijv Mardasson, Bastogne), Scholen, Toeristische attracties, Sportpark of Stadium kunnen daarvoor in aanmerking komen. De zichtbare contouren worden ingetekend, maar mogen niet over de ernaastgelegen, doorgaande wegen heen liggen. Houd altijd de minimale oppervlakte in gedachte bij de beslissing om een Gebiedplaats in te tekenen in plaats van een Puntplaats. Elke andere bestemming, die geen parkeerplaats of tankstation is, zijn Puntplaatsen.

In de tabel onderaan deze pagina staat bij elke sub-categorie of het waarschijnlijk een Gebied of Punt is, gebaseerd op de te verwachten gebiedsgrootte. Dit kun je gebruiken als richtlijn.

Places details

Plaatsen - zowel Punt als Gebied - moeten van zoveel mogelijk informatie worden voorzien.

tabblad "Algemeen"

Op het tabblad Algemeen vul je de basis informatie in: categorieen, naam, beschrijving, merk brandstof, soort Plaats (Privaat of Publiek, gebied of punt), adres en openingstijden.

Elke Plaats krijgt altijd minstens één categorie toegewezen, maar kan tot meerdere categorieën behoren. Kies dan altijd de primaire categorie eerst. Een voorbeeld: een Tankstation kan ook een (gemaks)winkeltje hebben, of een "Autowasstraat” of “Oplaadpaal”. Voor gedetaileerde beschrijving van de categorieën, zie de volgende paragraaf Categorieën. Als de gegevens vindbaar zijn, geef dan de naam en het adres. Het benoemen van een Plaats gebeurt in de taal van de locatie; gebruik de officiele naam. In tweetalige gebieden gebruik je de alternatieve naam voor de andere taal. Met name het adres is handig om naar de locatie te kunnen navigeren. Voeg andere belangrijke informatie toe, zoals het merk benzine (bij tankstations) en openingstijden. Het veld "Beschrijving" mag niet worden gebruikt voor opmerkingen voor andere editors. Het is zichtbaar in de app en wordt alleen gebruikt voor aanvullende informatie over de Plaats zelf.

In het plaatje hieronder zie een voorbeeld van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

tabblad "Meer info"

Op dit tabblad vul je het telefoonnummer en de website in. Ook kun je er aanvullende diensten aankruisen, zoals Wifi, Toiletten, Terras of Parkeerplaats voor klanten (niet apart intekenen!). De informatie op dit tabblad is zichtbaar in de zoekresultaten. Je kunt ze aanklikken vanuit de app, waarmee je de internet of telefoonfunctie activeert. Daarom worden ze in een bruikbaar formaat gezet:

Plaats zoekresultaten

Website

Het adres van de website kan het beste worden geschreven als www.adres.extensie, zoals www.casca.nl. Laat http:// of https:// weg.

Telefoon

Telefoonnummers kunnen het beste in internationaal formaat worden geschreven: In het algemeen betekent dat dat het nummer bestaat uit het landennummer, netnummer (zonder 0), en het abonneenummer, alles zonder haakjes, streepjes, enzovoorts.

+32 AA BB BB BB, of +32 A BBB BB BB voor vaste nummers,
+32 4AA BB BB BB of +32 4AA BBB BBB voor mobiele nummers

+31 AA BBBBBBBB, of +31 AAA BBBBBBB voor vaste nummers,
+31 6 CBBBBBBB voor mobiele nummers

+352 lokaal nummer (varieert in aantal nummers en netnummers)

tabblad Foto's

Wazers kunnen foto’s maken en die toevoegen aan plaatsen. Alle foto’s komen onder het tabblad ´Foto's´ terecht. In de editor kunnen we deze bekijken, goedkeuren of verwijderen. Denk goed na voordat je een foto verwijderd, want ze kunnen niet meer worden teruggehaald. Verwijder alleen foto's die echt onduidelijk zijn, irrelevant of ongepast.

Lock Levels

Plaatsen die belangrijk zijn voor het functioneren van Waze, zoals parkeerplaatsen, moeten minstens gelocked worden op level 2 (of hoger, zoals de tabel aangeeft), om verlies van gegevens te voorkomen.

Categorieën

De categorieën die gebruikt worden in Waze zijn niet altijd even goed toepasbaar in de BeNeLux, omdat het categorieën zijn die in de hele wereld gebruikt worden. Op dit moment is het niet mogelijk deze categorieën aan te passen aan de lokale gebruiken. Waze heeft een aantal hoofdcategorieën, waaronder een heel aantal subcategorieën vallen.

Als je in WME een hoofdcategorieën kiest, krijg je vanzelf de subcategorieën te zien. Je kunt ook direct een categorie intypen. Als het niet duidelijk is welke sub-categorie je moet kiezen, kun je ook alleen de hoofdcategorie gebruiken.

We beschrijven hier in het kort de categorieën die speciale aandacht vragen in de BeNeLux toepassen. Een volledig overzicht vind je in de tabel onderaan deze pagina.

Garage

Dit is een vertaling van het Engelse ‘Car Services’ en omvat dus meer dan alleen garagebedrijven. Hier vallen bijvoorbeeld ook de tankstations, autowasstraten, parkeerplaatsen en oplaadpalen onder. De belangrijkste Plaatsen zijn Tankstations en Parkeerplaatsen.

Tankstation

Tankstations worden altijd ingetekend als Gebiedplaats en ze beslaan het berijdbare terrein van het tankstation. De Plaats mag echter niet gekoppeld worden aan de omliggende wegen. De hoeken blijven naast de doorgaande weg. Bij grotere tankstations kan het zinvol zijn om een weg door het tankstation heen in te tekenen. Dit zijn dan altijd parkeerplaatswegen zonder straatnaam.

Aan de Plaats voor tankstation hangt meer info dan in WME is te zien, zoals de soorten brandstof met bijbehorende prijzen. Per land zijn vier soorten brandstof beschikbaar. Deze kunnen dus niet per tankstation worden ingesteld. Het tankstation wordt benoemd met het merk en de naam van het tankstation, bijvoorbeeld “Shell De Rotonde”. Bij ‘Merk’ maak je de juiste selectie uit de lijst. Staat het merk er niet bij, laat deze optie dan open.

Als er ook een shop bij het tankstation hoort, dan kun je deze als secundaire categorie invoegen. Heeft de winkel andere openingstijden dan de pompen, bijvoorbeeld wanneer 's nachts onbemand getankt kan worden, dan maak je hiervoor een extra puntplaats aan met als categorie 'Gemakswinkel/Kiosk'.

WazeGasStations.png
De internationale (US) Wiki heeft een uitgebreide beschrijving van Gas Stations. Wanneer er andere regels worden beschreven, bedenk dan dat de regels in de BeNeLux altijd voorrang hebben indien van toepassing op de kaart in België, Nederland of Luxemburg.


Tankstations worden gelocked op lvl 3, of zo hoog als je eigen level.

Parkeerplaats

Ook Parkeerplaatsen worden altijd als Gebiedplaats ingetekend. Ook deze Gebieden mogen niet gekoppeld worden aan omliggende, doorgaande wegen. Ze beslaan het terrein waarop geparkeerd kan worden.
Drie principes zijn bepalend of een terrein in Waze ook daadwerkelijk wordt toegevoegd als Parkeerterrein:

'Voor publiek gebruik'
Alle Parkeerplaatsen moeten zowel juridisch als lokaal aangemerkt zijn om door algemene bestuurders gebruikt te worden. De Waze kaart mag in ieder geval geen parkeerplaatsen bevatten die kunnen leiden tot wegslepen, boetes of het overtreden van lokale afspraken of richtlijnen door onwetende bestuurders. Hierop zijn geen uitzonderingen!
Voor algemeen gebruik 
Als bestuurder moet je je auto op de parkeerplaats kunnen achterlaten en vandaaruit verder gaan naar welke bestemming dan ook. Dit is ook zoals de parkeerplaats gewoonlijk gebruikt wordt.
Onderscheidend en significant 
Een teveel aan Parkeerplaatsen zal al snel leiden tot een rommelige, onduidelijke kaart. Parkeerplaatsen worden dan ook alleen toegevoegd als ze duidelijk zichtbaar zijn voor de passerende bestuurder.

Parkeeplaatsen die niet aan deze drie principes voldoen worden dus niet ingetekend in WME.

Betaalde Parkeerplaatsen

Zolang de Parkeerplaats voldoet aan de drie principes die hierboven genoemd zijn, kan die toegevoegd worden, ook als je moet betalen. Eventueel kun je het € symbool achter de naam zetten, bijvoorbeeld “Quick Parking Zaventem [€]”.

Benoemen van Parkeerplaatsen

Geef de Parkeerplaats de naam waarmee die bekend staat, zoals “Quick Parking Zaventem”. Namen zoals "Parkeerplaats Karwei" suggereren dat het een parkeerplaats is die bij een specifieke locatie hoort (in dit geval bij de bouwmarkt Karwei). Als dat zo is, zou deze niet ingetekend moeten worden, maar aangekruist onder 'Meer info' bij de locatie waar die bij hoort. Als de Parkeerplaats geen specifieke naam heeft, gebruik dan [P], wat als zodanig herkenbaar zal zijn op de kaart.

De internationale (US) Wiki heeft een uitgebreide beschrijving van Parking Lots. Wanneer er andere regels worden beschreven, bedenk dan dat de regels in de BeNeLux altijd voorrang hebben indien van toepassing op de kaart in België, Nederland of Luxemburg.

Omdat Parkeerplaatsen belangrijk zijn in de routing van Waze, worden deze gelocked op (minimaal) Level 2.

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Oplaadpaal


Oplaadpalen worden als puntplaats ingetekend met de volgende eigenschappen:

  • Categorie: garage > oplaadpaal (of in het Engels: Car services > charging station)
  • Naam: Aanbieder maxkW (aantal laadpunten)
  • Lock: 2
  • Adres: invullen, indien mogelijk ook het huisnummer
Professioneel en publiek

Voor publieke gebouwen of diensten zoals brandweer, gemeentehuis en dergelijke, zetten we de naam van de locatie achter de naam, zoals bijvoorbeeld "Stadhuis Antwerpen". Bij organisaties die verschillende locaties hebben, benoem de locatie dan na een koppelteken achter de algemene naam van de organisatie, zoals "UZ leuven - campus Gasthuisberg".

Medische Zorg

Deze categorie is een vertaling van "Hospital / Medical Care". Hieronder vallen vooralsnog alleen de Ziekenhuizen, Eerste Hulp Posten en andere plaatsen die spoedeisende Hulp bieden. Voor alle andere medische zorg is op dit moment geen aparte categorie beschikbaar en daarom gebruiken we voorlopig de categorie Kantoor, Persoonlijke verzorging, Organisatie, of enige andere categorie die van toepassing is.

Winkelen en diensten

Autoverhuur

Alle vormen van Autoverhuur, zoals een kantoor, afhaalpunten of retourlocaties, worden ingetekend als Puntplaats met als categorie Autoverhuur. Als de terugbrenglocatie een gewone parkeerplaats is, voeg dan alleen het gebouw van het autoverhuurbedrijf als puntplaats in binnen deze categorie.

Geldautomaten

Geldautomaten kunnen zich binnen of buiten gebouwen bevinden. In Waze worden geldautomaten toegevoegd wanneer ze voor iedereen toegankelijk zijn. Ze worden toegevoegd als een Puntplaats, met als primaire categorie Geldautomaat en als naam Geldautomaat [%NameVanDeBank%]*. Maar, wanneer ze in een gebouw te vinden zijn, zoals een bank, supermarkt, of postkantoor, moet extra opgelet worden:

Als de openingstijden afwijken van deze van het gebouw waarin het toestel staat:
Een geldautomaat in de hal van een bank kan bijvoorbeeld tijdens andere uren dan de uren van het kantoor toegankelijk zijn.
  • Voeg een afzonderlijk puntplaats toe, met als primaire categorie Geldautomaat.
  • Vergeet niet om de afwijkende openingstijden toe te voegen.
Als de openingstijden hetzelfde zijn als deze van het gebouw waarin het toestel staat:
  • Voeg geldautomaat als secundaire categorie toe bij de plaats van het gebouw.
  • Vergeet niet om de openingstijden van het gebouw toe te voegen.

Geldautomaten die beperkt bruikbaar zijn (zoals deze die enkel door klanten van een bepaalde bank mogen gebruikt worden), zouden niet mogen toegevoegd worden. Iedere andere beperking, zoals de noodzaak om een bankpas te swipen om binnen te kunnen, kan bij de beschrijving vermeld worden, wanneer je het belangrijk acht voor Wazers die een geldautomaat zoeken.

* Noot: Om te verhinderen dat een afzonderlijk toegevoegde 'geldautomaat puntplaats' door WME automatisch als een update voor de Plaats van het gebouw zal samengevoegd worden, moet de naam van de geldautomaat anders zijn dan de naam van het gebouw. Daarom werd een naamafspraak ingevoerd.

-

Onderaan de tabel kun je kiezen in welke taal je de categorieën wilt zien.Flag of Benelux.png BeNeLux Community Wegtypes Plaatsen Forum WME Flag of Benelux.png